เนื้อหาในตอนนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
เวลาในประเทศไทย

ภาวะมีบุตรยาก, มีลูกยาก

ความหมายของภาวะมี บุตรยาก หรือมีลูกยาก แต่เดิมหมายถึง ภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีการตั้งครรภได้หลังจากความพยายาม มานานอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่ได้คุมกำเนิด

ฝ่ายหญิงและคู่ที่ อยากมีลูก มาก แต่ประสบภาวะมีบุตรยาก หรือมีลูกยาก จะรู้สึกว่าตนเองประสบความล้มเหลวในการมีบุตรและรู้สึกโดดเดี่ยวว่าตนเป็นคนเดียวที่มีบุตรยาก แต่แท้จริงแล้วภาวะ การมีลูกยากนี้เกิดขึ้นได้มากกว่าที่ทุกคนคิดคือทุก 1 ใน 6 คู่ของคู่สมรสทั้งหมดจะพบปัญหามีบุตรยากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของเขา

ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ

บาง ครั้งเราไม่สามารถหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้ หลายคู่คิดว่าตนเองปกติดีแต่ก็ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น นั้นคือการเกิดภาวะมีบุตรยากที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้

ในบาง รายที่มีปัญหาของที่ชัดเจน รุนแรงในระบบสืบพันธุ์ กลับกลายเป็นภาวะเรื่องที่ง่ายต่อการบ่งชี้ความผิดปกติและรับการรักษา แตกต่างจากรายที่มีปัญหาเล็กๆที่ซับซ้อน ก็กลายเป็นการยากแก่การรักษาได้เช่นกัน

ความรุนแรงของภาวะมีบุตรยาก

ภาวะ มีบุตรยากอย่างสมบูรณ์ (complete) เรียกว่า เป็นหมัน (sterility) หมายความว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์กิดขึ้นได้เลยหากไม่ทำการช่วยเหลือ ภาวะมีบุตรยากอย่างไม่สมบูรณ์ (incomplete) เรียกว่า ภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน (subfertility) หมายความว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ได้แต่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าคนที่ ปกติ

4 ปัจจัย ที่ทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ในผู้หญิง ได้แก่

  • ไม่มีอสุจิ
  • ไม่มีไข่
  • มีปัญหาขัดขวางการพบกันของไข่และอสุจิ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการฝัวตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูก

แต่ละปัจจัยข้างต้นจะมีสาเหตุแตกต่างกันซึ่งล้วนท้าทายความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

กรณี พบปัญหาเพียงปัญหาเดียว เช่น การอุดตันของท่อนำไข่ การรักษาทำได้ง่ายโดยการผ่าตัดส่วนที่อุดตันออก และทำให้หญิงนั้นเกิดการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ ปัญหานั้นจะแก้ไขยาก หากไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง หรือพบว่ามีปัญหาย่อยๆ หลายปัญหาพร้อมๆ กัน

คู่ สมรสปกติที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ ในแต่ละเดือนจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ 20% ซึ่งคาดได้ว่าการตั้งครรภ์จะเกิดหลังความพยายาม 4 – 6 เดือน หากผ่านไป 1 ปีแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ โอกาสที่จะตั้งครรภ์จะลดลง ดังนั้นคุณควรเริ่มรับความช่วยเหลือในระยะนี้ แม้ว่าจะพบความผิดปกติเพียงเล็กน้อยหรือพบหลายสาเหตุในเวลาเดียวกัน ก็อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการแก้ไขกว่าจะช่วยให้ตั้งครรภ์ได้สำเร็จ

เพื่อ ให้เห็นภาพของผลกระทบที่เกิดภาวะมีบุตรยากจากหลายสาเหตุ หรือเกิดจากสาเหตุเล็กๆ วิธีการที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์แต่ละเดือน และระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาจนเกิดการตั้งครรภ์ได้ แสดงเป็นตัวเลขได้ดังนี้

จำนวนปัจจัยที่ทำให้มีบุตรยากโอกาสในการตั้งครรภ์แต่ละเดือนระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา
020%4 เดือน
15%2 ปี
21%7 ปี
30.2%40 ปี

 

เห็น ได้ชัดว่าในเวลาไม่นาน โอกาสในการตั้งครรภ์ลดลงอย่างรวดเร็ว บางทีคู่ที่มีปัญหาแค่อสุจิน้อยร่วมกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เพียง 2 สาเหตุที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาๆกลับต้องใช้เวลาในการรักษานานถึง 7 ปีก็ได้

กรณีข้างต้นนี้การรักษาด้วยการทำการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) เป็นวิธีที่ดีสุดในการช่วยให้ตั้งครรภ์ได้สำเร็จ การทำ IVF เป็นการให้อสุจิอยู่กับไข่โดยตรงในจานเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ แล้วย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกในเวลาที่เหมาะสม

ถ้าคุณได้ พยายามทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยใช้เวลาถึง 12 เดือน หรือ 6 เดือนในหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี ถือว่าคุณเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้ตั้งครรภ์แล้ว

 

Select Language

© 2007 Superior A.R.T. 1126/2 Vanit Building II, Lobby Floor, New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400