ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ทีมแพทย์

พญ. วีณา ครุฑสวัสดิ์


สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก

พญ. นิศารัตน์ สุนทราภา


สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก

พญ. แก้ว วิจิตรกุลวงศา


วิสัญญีแพทย์

พญ. รัชนู อนุทินมณี


วิสัญญีแพทย์

นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ


ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

นพ. เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา


ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ


ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

จันทร์ศรี ตรงไตรสอน


ผู้จัดการพยาบาล

ณิชพัณณ์ อิทธิบารมีรัตน์


เภสัชกร

ทีมบริหาร

เจมส์ มาร์แชล


กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์

ดวงสมร เลียงกลกิจ


ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน

ดร. เกษร  เตียวศิริ


ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์

จันทร์ศรี ตรงไตรสอน


ผู้จัดการพยาบาล

อโนชา อนันตวงศ์


ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายงานบริการด้านการแพทย์

เนตรฤทัย ห่อเล้ง


ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายงานด้านธุรการ

มัลลิกา ท้วมรุ่งโรจน์


ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลณสรรค์ สายขุน


ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระหว่างประเทศ

ทีมงานของเรา – ใส่ใจดูแลและบริการ